Rörinspektion

Vi inspekterar rör och avlopp

På vår firma erbjuder vi professionell inspektion av rör och avlopp för att säkerställa att ditt hem eller fastighet är skyddad mot potentiella skador och kostsamma reparationer. Vår expertis och erfarenhet betyder att vi kan göra korrekt bedömning av ditt rör- och avloppssystem.

Våra erfarna tekniker utför noggranna inspektioner av dina rör och avloppssystem för att identifiera eventuella brister eller skador. Vi ger dig en detaljerad rapport om systemets skick och rekommenderar lämpliga åtgärder för att säkerställa dess funktion och livslängd.

Kontakta oss idag för att boka en inspektion av dina rör och avlopp!

Viktigt med rörinspektion

Det är klokt att låta en kvalificerad yrkesperson utföra rörinspektion med jämna mellanrum. Att investera i regelbunden inspektion av dina ledningar leder till att du sparar pengar på sikt eftersom du kan undvika oväntade reparationer och skador på fastigheten. Förebyggande underhåll minskar risken för vattenläckor, stopp i avloppet och andra problem som kan påverka din bostad negativt. En rörinspektion är en mycket billig, effektiv och enkel försäkring om man jämför med vad det kostar att åtgärda en potentiell vattenläcka. 

rörmokare huddinge

Rörinspektion – så går vi tillväga

Vi arbetar metodiskt och noggrannt när vi utför rörinspektioner. 

Förberedelse

Innan inspektionen påbörjas ser vi till att samla in all nödvändig information om ditt rör- och avloppssystem, exempelvis genom att titta på ritningar och ta del av tidigare underhållshistorik. Detta hjälper oss att planera inspektionen på bästa möjliga sätt och vara förberedda på eventuella utmaningar.

Visuell kontroll

Vi inleder rörinspektionen med en visuell kontroll av systemet. Detta innebär att vi granskar rören och deras anslutningar för att upptäcka eventuella synliga skador, korrosion eller läckor. Visuell kontroll hjälper oss att identifiera områden som kan behöva ytterligare undersökning.

Kameraundersökning

För att få en mer detaljerad bild av dina rör och avlopp använder vi oss av kameraundersökning. Detta innebär att vi skickar en specialkamera, kopplad till en monitor, genom rören för att inspektera dem inifrån. Kameraundersökningen ger oss möjlighet att upptäcka eventuella blockeringar, sprickor eller andra problem som inte är synliga för blotta ögat.

Tryckprovning

Om det behövs utför vi även tryckprovning av dina rör. Detta innebär att vi fyller rören med vatten eller luft och övervakar trycket för att se om det finns några läckor eller svagheter i systemet. Genom att identifiera och åtgärda dessa problem kan vi förebygga framtida skador och kostsamma reparationer.

Rapport och rekommendationer

Efter att rörinspektionen är slutförd sammanställer vi en detaljerad rapport över våra fynd. Rapporten innehåller information om rör- och avloppssystemets skick, eventuella problem som upptäckts samt rekommenderade åtgärder för att säkerställa systemets funktion och livslängd.

Uppföljning och underhåll

Vi erbjuder även uppföljning och underhåll av dina rör och avlopp efter inspektionen. Detta kan innebära att vi genomför de rekommenderade åtgärderna, såsom rengöring eller reparationer, samt planerar regelbundna inspektioner för att säkerställa att ditt system fortsätter att fungera optimalt.

Kontakta oss idag för att boka en professionell rörinspektion!

Beställ rörinspektion idag!